નમો લક્ષ્મી યોજના 2024 – ડોક્યુમેન્ટ, ફોર્મ Online Apply

નમો લક્ષ્મી યોજના 2024

Namo Laxmi Yojana 2024 Online Apply : આ વર્ષે એટલે કે વર્ષ 2024 માં વિધાર્થિનીઓ માટે નવી બે યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવી છે. તેમની એક યોજના નું નામ છે : નમો લક્ષ્મી યોજના. આ યોજનાની સંપૂર્ણ વિશ્વસનીય માહિતી અહીં આપવામાં Read More …

Namo Saraswati Yojana Gujarat 2024 – નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજના

નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજના

ગુજરાત સરકારે છેલ્લા બે થી 3 દાયકામાં કન્યા કેળવણી, મહિલા સશક્તિકારણ ઘણા પ્રયાસો કર્યા છે. આધુનિક યુગની આજની નારીને વૈશ્વીક ફલક પર લાવવા માટે સમગ્ર દેશમાં એક જૂંબેશ ચાલી રહી છે ત્યારે ગુજરાત સરકાર પણ તેમાં પાછળ નથી.એ માટે જ Read More …