દીકરી ઘરની દીવડી નિબંધ

દીકરી ઘરની દીવડી નિબંધ

Dikari Ghar ni Divdi Essay in Gujarati PDF : અહીં દીકરી ઘરની દીવડી નિબંધ આપવામાં આવ્યો છે. આ શીર્ષક નો નિબંધ ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષામાં પ્રથમવાર પુછાયો. ત્યારથી શિક્ષકો અને વિધાર્થીઓ દ્વારા આ નિબંધને દર વર્ષે મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું Read More …

આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ વિશે નિબંધ – જાણકારી

International Yoga Day information

યોગ દિવસની ઉજવણી દર વર્ષે તમામ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ફરજીયાત કરવાની હોય છે. યોગાસન, કસરત દાવ અને અન્ય યોગ આધારિત પ્રવૃત્તિઓનુ કરવાની હોય છે. આ દિવસે કોઈ યોગ દિવસ પ્રવચન, સ્પીચ, ભાષણ કે નિબંધ લેખન કરાવવાનું થાય તો અહીં આપેલ નિબંધ Read More …

Talati Syllabus 2022 Gujarat pdf Download

The Gujarat Panchayat Services Selection (GPSSB) Board on receiving the requisition from the Development Commissioner through Panchayats, Rural Housing and Rural Development Department, shall as,far as practicable advertise on website the vacancies of the post(s), to be filled up with detailed instructions Read More …