કોસંબ : ગુજરાતનું આ ફળ છે આયુર્વેદનો ભરપૂર ખજાનો

kusum fruit information

ગુજરાતમાં જોવા મળતું આ ફળ – ઔષધીય ગુણોનો છે ભંડાર – વિટામિન સી નો છે ભરપૂર સ્ત્રોત ભારતમાં અન્ય રાજ્યોમાં જ નહીં આપણા ગુજરાતમાં પણ જોવા મળતું આ ફળ આયુર્વેદનો ભરપૂર ખજાનો છે. કોસંબ નામનું આ ફળ વિવિધ રોજ અને Read More …